Sự thật ít ai biết: dầu gội càng thơm, nhiều bọt càng gây ra nhiều gàu

Sự thật ít ai biết: Dầu gội càng thơm, nhiều bọt càng gâ